SharePoint.BG

A fine bunch of Bulgarian SharePoint bloggers sharing experiences....

[SUGBG] Workflow for Everyone - No-code solutions with Sharepoint 2007 - Part 2

На 25 февруари (четвъртък) от 18:30ч в офиса на Майкрософт България ще се проведе среща на SUGBG на тема: На пазара съществуват продукти, които повишават възможностите и ефективността на това, което SharePoint предлага. Ради Атанасов ще представи серията продукти на световно известната компания... [More]

Формите на списъци в SharePoint 2007 - как работят те

В този пост разглеждам как работят формите на списъци и Content Types в SharePoint 2007 (в случая WSS v3) и какви са ни възможностите за разширяване и разработка. В тази първа част ще обясня как да използваме наши си ASPX форми, а във втора – как да заменим стандартните Rendering Templates с нови. С... [More]

SharePoint 2007 list forms under the hood

This post is the first out of a two-part series, where I look at the way SharePoint list forms work and how we can customise them. Part 1 explains how to use custom ASPX pages for list forms, and Part 2 goes through replacing SharePoint’s default rendering templates with custom ones. At the en... [More]